Behandling

Scharlakansfeber behandlas med penicillin. Detta gör att sjukdomen blir lindrigare, smittar under en kortare period samt minskar risken för följdsjukdomar. Sök därför vård om du misstänker scharlakansfeber. För att sänka febern kan febernedsättande, mycket vätska och vila hjälpa.


Sök vård för rätt behandling

Om du misstänker att du eller ditt barn har scharlakansfeber ska du söka vård på din vårdcentral. Då brukar läkaren titta i svalget, på tungan och på utslagen för att kunna ställa diagnos.

Läkaren kan också göra ett test som visar om det finns streptokocker i halsen. Då rör läkaren en bomullstops i svalget för att få ett prov som snabbt kan analyseras på platsen.

behandling av scharlakansfeberPenicillin i tio dagar

Scharlakansfeber behandlas med antibiotika. Sjukdomen går oftast över av sig själv men eftersom scharlakansfeber smittar väldigt länge utan behandling så får alla antibiotika i form av penicillin.

Penicillin minskar även riskerna för allvarliga komplikationer samt förkortar sjukdomsförloppet.

Ju snabbare du eller ditt barn får antibiotikabehandling desto lindrigare blir sjukdomen.

Penicillinbehandlingen pågår under tio dagar.

Sänk febern

Hos barn med feber är det viktigt att låta barnet vila och dricka mycket.

Med hjälp av receptfria smärtstillande och febernedsättande mediciner kan febern lindras. Du kan både ge febernedsättande som innehåller paracetamol eller ibuprofen till barn över sex månader.

Spädbarn under sex månader ska dock inte få febernedsättande som innehåller med ibuprofen. Men du ska inte heller ge ett spädbarn under sex månader febernedsättande innan du varit kontakt med sjukvården och vet orsaken till febern.

Scharlakansfeber är väldigt ovanligt hos spädbarn då de ofta har antikroppar som överförts från mamman. Därför är det extra viktigt att ta reda på orsaken till febern.

Smitta

Två dygn efter antibiotikabehandlingen har påbörjats så smittar scharlakansfeber inte längre. Utan antibiotika kan scharlakansfeber smitta i veckor.

Ibland kan scharlakansfeber ge komplikationer

De allra flesta blir helt friska efter en antibiotikabehandling, men ibland kan scharlakansfeber ge följdsjukdomar som exempelvis öroninflammation, halsböld, ledvärk, njurinflammation eller reumatisk feber som sätter sig i leder och hjärta.

Komplikationer är dock väldigt ovanliga i Sverige.