Vad är scharlakansfeber?

Scharlakansfeber drabbar främst små barn och ger halsfluss samt utslag, röda kinder och röd tunga. Sjukdomen är väldigt smittsam. Scharlakansfeber kan läka ut av sig själv men behandlas med antibiotika för att lindra sjukdomsförloppet och minska risken för smitta och komplikationer.


utslag scharlakansfeber

Scharlakansfeber ger även utslag på kroppen. Dessa börjar i ljumskarna och armhålorna men sprider sig sedan till mage och rygg. Utslagen kan komma att täcka hela kroppen. Foto: Alicia Williams

Symptom på scharlakansfeber

Eftersom scharlakansfeber är halsfluss (samma bakterie) tillsammans med röda utslag får du väldig ont i halsen och svårt att svälja.

Barn kan även få hög feber, upp mot 40 grader. Men förutom dessa symptom får barnet även röda kinder, blekhet runt munnen, röd tunga och utslag på kroppen.

Dessa utslag är knottriga och kommer efter något dygn. De börjar i armhålor och ljumskarna och brer sedan ut sig. I vissa fall kan de täcka hela kroppen.

Några veckor efter insjuknandet så börjar huden att fjälla. Speciellt på händer och fötter.

Komplikationer

Scharlakansfeber kan ge komplikationer så som halsböld, öroninflammation, svullna lymfkörtlar på halsen, inflammation i stora leder eller i njurarnas samt reumatisk feber i leder och hjärta.

Antibiotika, i form av penicillin, minskar dock risken för komplikationer. Komplikationer är väldigt ovanliga i Sverige idag.

Smittar väldigt lätt

Streptokocker som är den bakterie som orsakar scharlakansfeber smittar genom luften. Exempelvis i utandningsluften från den som är sjuk. Smittan kan också överföras via direktkontakt och genom föremål. Det är alltså väldigt svårt att undvika att bli smittad.

Så länge smittar du

Om du inte äter antibiotika mot scharlakansfeber så smittar du väldigt länge. Ända till dess att du helt slutat fjälla vilket kan vara upp mot fem veckor efter att du har blivit sjuk.

Om du däremot får antibiotika så smittar du bara i två dagar efter att du börjat med din antibiotikabehandling.

Behandling

Om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber ska du kontakta din vårdcentral så att ni får rätt diagnos.

Scharlakansfeber går över av sig själv, men eftersom sjukdomen smittar väldigt länge utan behandling så brukar de flesta få antibiotika i form av penicillin. Penicillin förkortar också sjukdomsförloppet och minskar riskerna för allvarliga komplikationer.

Penicillinbehandlingen pågår under tio dagar.

Under sjukdomsförloppet kan du behandla febern med receptfria, smärtstillande och febernedsättande mediciner.

Scharlakansfeber hos vuxna

Scharlakansfeber drabbar väldigt sällan äldre barn och vuxna. I de tillfällen som vuxna utsätts för streptokockinfektioner (som orsakar scharlakansfeber och halsfluss) så får de istället halsfluss.

Det finns dock vuxna som drabbas av scharlakansfeber även om det inte är vanligt. De behandlas på samma sätt som barn.