Så smittar scharlakansfeber

Scharlakansfeber orsakas av en väldigt smittsam bakterie som smittar via luften, personer och föremål. Efter påbörjad antibiotikakur så slutar sjukdomen att smitta efter två dygn. Utan behandling kan scharlakansfeber smitta i flera veckor.


så smittar scharlakansfeber

Scharlakansfeber är väldigt smittsamt och svårt att förebygga. Men det kan hjälpa att ofta tvätta dina händer.

Hur smittsamt?

Scharlakansfeber är väldigt smittsamt. Sjukdomen orsakas av bakterien streptokocker som sprids via luften och via direktkontakt.

Du kan alltså bli smittad av scharlakansfeber om någon hostar, nyser eller andas i din närhet. Eller om du kommer i kontakt med smittade personer och föremål.

Inkubationstid

Det tar två till fyra dagar från det att du har blivit smittad till dess att symptomen bryter ut.

Förhindra smitta

Eftersom streptokocker är så pass smittsamt så är det väldigt svårt att förhindra smitta. Se till att barnet inte är på förskolan för att förhindra smittspridning till andra.

Det kan dessutom hjälp att vädra inomhus och att alla tvättar händerna noggrant.

Vem smittas?

Scharlakansfeber är en sjukdom som oftast drabbar barn. När ungdomar eller vuxna blir utsatta för bakterierna så utvecklas det oftast till halsfluss istället.

Scharlakansfeber och halsfluss orsakas av samma bakterie, streptokocker.

Barn under sex månader blir sällan smittade. Detta eftersom de ofta bär på antikroppar som de fått från mamman under graviditeten.

Smittbärare utan att vara sjuk

Du kan bära på smittan utan att själv vara sjuk. I en skolklass där scharlakansfeber förekommer kan upp mot hälften vara smittbärare utan att vara sjuka. Men det är som störst risk att bli smittad av en person som är sjuk.

Hur länge smittar scharlakansfeber?

Scharlakansfeber smittar från den dag du blir smittad till två dagar efter att en antibiotikabehandling har inletts. Om du inte behandlas med antibiotika kan scharlakansfeber smitta i flera veckor.

Då kan ni gå tillbaka till förskolan

Två dygn efter påbörjad antibiotikakur så är ditt barn inte längre smittsamt. Det är dock viktigt att barnet är helt feberfritt och att det dessutom är så pass piggt att det orkar vara med i alla aktiviteterna på förskolan.