Vad händer i kroppen vid scharlakansfeber?

Scharlakansfeber orsakas av bakterier streptokocker. Samma bakterier som orsakar halsfluss. Dessa bakterier producerar ett ämne som kan ge utslag. Kroppen reagerar även med feber som ett försvar mot infektionen.


vad händer i kroppen vid scharlakansfeber?

Scharlakansfeber ger halsont, feber och utslag på tunga och kropp.

Så når bakterierna dig

Om du blir smittad av scharlakansfeber blir du smittad av bakterien streptokocker. De kommer in i kroppen via luften eller från smittade personer eller föremål. Bakterierna orsakar sedan en infektion i halsmandlarna.

Bakterierna orsakar utslag

Dessa bakterier producerar ämnen som ger utslag på kroppen i form av knottriga röda utslag men också på tungan som blir röd och knottrig.

Kroppen bildar i sin tur antikroppar mot dessa ämnen vilket gör att du inte kan få utslagen igen vid en ny streptokockinfektion.

Kroppen reagerar med feber

Feber är kroppen reaktion på en infektion i kroppen. Feber är en del av kroppens försvar. Detta eftersom bakterier och smittämnen inte trivs när det är varmt.

Bakterierna dör av penicillin

När du får penicillin så dör bakterierna. Detta för att penicillin förhindrar bakterierna att bygga upp cellväggar då det blockerar vissa proteiner i cellmembranen. Efter två dagar med penicillin så smittar du inte längre till andra.